Na Devils‘ Ranch se věnujeme zejména chovu následujících plemen:

Quarter horse

Plemeno QH je známo především pro svou inteligenci a atletické schopnosti v různých disciplínách (reining, trail, cutting). Původně si jeho předchůdce oblíbili britští kolonialisté v 17. století ve Virginii při dostizích na vzdálenost čtvrt míle. Odtud také pochází jméno plemene QH – ČTVRTKAŘ. Později si ho oblíbili američtí farmáři pro jeho nenahraditelnost při nahánění stád dobytka, kdy koně tohoto plemene nejlépe uplatňují svůj cit pro chování dobytka –  tzv Cow sense.

V dnešní době je Quarter horse z důvodu modernizace farmářství chován hlavně pro sport. Rychlost, schopnost práce s dobytkem, inteligence, laskavost a další přednosti mu zůstaly dodnes, ale místo práce na pastvinách je častěji využíván na sportovních kolbištích nebo jako ideální kůň na rodinné vyjížďky ve volném čase. QH vznikl smíšením různých plemen a stal se prvním národním plemenem USA. Na tomto statném, rychlém a živém koni se silnou zádí, který vyniká schopnostmi pro práci s dobytkem, se podíleli mustangové – potomci španělských koní, plnokrevníci, morgani, berbeři i arabové.

Paint horse

Kůň, jehož dnes označujeme jako amerického painta, je barevnou varietou amerického quartera, která vznikla v důsledku genetických zákonitostí. Painti měli a mají stejné vlastnosti jako quarteři – tedy klidný a pracovitý charakter, dynamičnost, vytrvalost a cit pro práci s dobytkem. Navzdory tomu byli kvůli svému strakatému zbarvení po založení AQHA označeni za neregistrovatelné a stali se jakýmsi koňským odpadem.Přitom sklon dávat strakatá hříbata se objevuje prakticky ve všech významných liniích quarterů.Vzhledem k tehdejší neznalosti zákonů genetiky si nedokázali majitelé vysvětlit příčinu. Věděli jen, že mají kvalitní hříbata třebas i vynikajícího původu, která zůstanou bezpůvodová, protože je není kde zaregistrovat. Několik takových majitelů v roce 1961 založilo v Abilene American Paint Quarter Horse Association, organizaci, která by registrovala strakaté quartery. Když se časem ukázalo, že se chovatelsky nelze vyhnout ani jednobarevným hříbatům strakatých rodičů, přibyl i samostatný registr těchto koní. V roce 1965 pak vznikla American Paint Horse Association. Strakatí koně tak našli útočiště a v posledních deseti letech patří k nejrychleji se rozrůstajícím koňským plemenům na světě.

Paint Horse je velmi vytrvalý, silný a pracovitý kůň. Je inteligentní a má tzv. Cow Sense. Je věrný svému pánu a vytváří si s ním vztah. Je také odolný, tvrdý a obecně má velmi dobrý temperament. Paint Horse je stejně jako Quater Horese dodnes vynikajícím pracovním koněm. Využívá se ve westernových soutěžích i jako spolehlivý a vytrvalý rekreační kůň.