11076749_10202742198316293_5105553218993024090_o

Chov ovcí je na dnešním území ČR datován již k 9. století. Toto zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek a vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně s kozou patří ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům naší planety. Oblasti Karpat a Beskyd byly z historických pramenů místy, kde došlo k rozvoji valašnicko-salašnického způsobu chovu. V prvopočátcích byly ovce intenzivně dojeny. Jednalo se o hrubovlnné cápové-valašské ovce. Ve 14. století se na našem území podílel chov ovcí rovnou 3/4 na stavu všech hospodářsky chovaných zvířat. Důležitým mezníkem v historii byla doba feudalismu. O ovce se v té době starali mistři ovčáci, kteří tvořili samostatný a zcela svobodný 4. stav (znáte jistě píseň “ovčáci čtveráci”). Ono zpívané slovo “čtveráci” bylo výrazem právě onoho čtvrtého stavu, které přinášelo ovčákum  osvobození od roboty, možnost svobodně  se oženit  bez souhlasu  pána, navíc jejich děti mohly jít na studia. Práce ovčáka byla v té době vysoce ceněna a ovčák byl osobou velmi váženou.

Chov ovcí na Devils‘ Ranch vznikal postupně od roku 2010, kdy mezi naše koně přibyla trojice černohnědých ovcí plemene Zwartbles a do roka se narodila první jehňátka jako základ budoucího stáda. Pro oživení a dobrý genetický základ jsme pořídili v prosinci 2011 bílé kříženky masných plemen Charollais a Kent. Naším cílem je produkce kvalitního jehněčího masa s možností odprodeje přímo z farmy. Vzhledem k ekologickému režimu podnikání má jehněčí maso od nás statut BIO potraviny. Postupem času docházelo k rozrůstání stáda a bylo potřeba vybudovat pro ovce vyhovující a zdravé bydlení, proto jsme v roce 2012 realizovali projekt pastevního areálu pro jejich chov.

Tento projekt byl vybudován za pomoci dotačního programu pro rozvoj venkova MAS Světovina a SZIF- Státní Zemědělský Intervenční Fond.